Jordskiftesaker på gnr: 29/4

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet