Jordskiftesaker på gnr: 30/1

SaksnrSaksnavn
0530-1987-0001Haugom
0530-1979-0020Kjæstad-Frøise
0530-1995-0005Kvaale/Haugom
0530-1977-0012Kvåle-Blakar
0530-1975-0014Kvåle-Frøyse
0530-1987-0003Laengen m.fl.
0530-1985-0005Meadalsområdet
0530-1971-0004Rostad
0530-2014-0023Vårdalen