Jordskiftesaker på gnr: 31/5

SaksnrSaksnavn
0530-1987-0015Frøise
0530-1977-0012Kvåle-Blakar
0530-1985-0005Meadalsområdet