Jordskiftesaker på gnr: 33/1

SaksnrSaksnavn
0530-1998-0017HAUGOM - STAMSTAD
0530-1987-0001Haugom
0530-1985-0005Meadalsområdet
0530-1971-0005Mork
0530-1975-0027Mork-Sletten
0530-1971-0004Rostad