Jordskiftesaker på gnr: 33/2

SaksnrSaksnavn
0530-1987-0001Haugom
0530-1985-0005Meadalsområdet
0530-1971-0004Rostad