Jordskiftesaker på gnr: 33/4

SaksnrSaksnavn
0530-1998-0017HAUGOM - STAMSTAD
0530-1977-0012Kvåle-Blakar
0530-1985-0005Meadalsområdet