Jordskiftesaker på gnr: 34/2

SaksnrSaksnavn
0530-1998-0017HAUGOM - STAMSTAD
0530-1987-0001Haugom
0530-1985-0005Meadalsområdet
0530-1971-0005Mork
0530-1971-0004Rostad
0530-1979-0003Stamstad