Jordskiftesaker på gnr: 34/10

SaksnrSaksnavn
0530-1977-0012Kvåle-Blakar
0530-1985-0005Meadalsområdet