Jordskiftesaker på gnr: 35/2

SaksnrSaksnavn
0530-1998-0017HAUGOM - STAMSTAD
0530-1977-0012Kvåle-Blakar
0530-1985-0005Meadalsområdet
0530-1979-0003Stamstad