Jordskiftesaker på gnr: 35/4

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0010Blakar m.fl.
0530-1977-0012Kvåle-Blakar
0530-1985-0005Meadalsområdet
0530-1970-0019Skjæsar m.fl.