Jordskiftesaker på gnr: 36/10

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet