Jordskiftesaker på gnr: 40/2

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet
0530-1970-0019Skjæsar m.fl.