Jordskiftesaker på gnr: 40/11

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet