Jordskiftesaker på gnr: 60

SaksnrSaksnavn
0530-2014-0005Breheimen verneområde
0530-1939-0010Gutubø-Lom Prestgård
0530-1985-0002Lomseggen m.fl.
0530-2014-0002Lomseggen sameige