Jordskiftesaker på gnr: 70

SaksnrSaksnavn
0530-2014-0005Breheimen verneområde
0530-1939-0010Gutubø-Lom Prestgård
0530-1985-0002Lomseggen m.fl.
0530-2014-0002Lomseggen sameige
0530-2007-0004MO/bnr 130
0530-1985-0005Meadalsområdet
0530-1970-0019Skjæsar m.fl.