Jordskiftesaker på gnr: 70/24

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet