Jordskiftesaker på gnr: 70/25

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet