Jordskiftesaker på gnr: 73/5

SaksnrSaksnavn
0530-2014-0005Breheimen verneområde
0530-1985-0002Lomseggen m.fl.
0530-1959-0014Sønstenes