Jordskiftesaker på gnr: 81

SaksnrSaksnavn
0530-1987-0003Laengen m.fl.
0530-1985-0005Meadalsområdet
0530-1983-0002Sjurgard m.fl.
0530-1982-0022Sveine/Øverli