Jordskiftesaker på gnr: 81/5

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet