Jordskiftesaker på gnr: 83/1

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet
0530-1978-0009Sjugard
0530-1983-0002Sjurgard m.fl.