Jordskiftesaker på gnr: 83/2

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet