Jordskiftesaker på gnr: 84

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet
0530-1978-0009Sjugard
0530-1970-0019Skjæsar m.fl.
0530-1982-0010Stranden bygdeallmenning