Jordskiftesaker på gnr: 84/6

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet