Jordskiftesaker på gnr: 84/14

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet
0530-1982-0010Stranden bygdeallmenning