Jordskiftesaker på gnr: 84/15

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet