Jordskiftesaker på gnr: 84/19

SaksnrSaksnavn
0530-1985-0005Meadalsområdet