Jordskiftesaker på gnr: 102

SaksnrSaksnavn
0530-1982-0010Stranden bygdeallmenning
0530-1982-0008Viken n. og s.