Jordskiftesaker på gnr: 121/1

SaksnrSaksnavn
0530-1982-0011Flekken m.fl.
0530-1985-0002Lomseggen m.fl.
0530-2014-0002Lomseggen sameige
0530-1926-0001Myrene u. Skamsdalen/Rydningen
0530-1977-0009Rydningen
0530-1967-0010Slålibakkene sameige