Jordskiftesaker på gnr: 122/16

SaksnrSaksnavn
0530-2014-0002Lomseggen sameige