Jordskiftesaker på gnr: 128/8

SaksnrSaksnavn
0530-1990-0011Galde søndre
0530-1981-0003Raubergstulen m.fl.