Jordskiftesaker på gnr: 155

SaksnrSaksnavn
0530-2014-0005Breheimen verneområde
0530-2014-0008Høydalen landskapsvernområde
0530-2014-0009Høyrokampen naturreservat
0530-1984-0001Leir- og Bøverdal statsallm.
0530-1985-0005Meadalsområdet