Jordskiftesaker på gnr: 177/12

SaksnrSaksnavn
0530-1977-0024Fjerdingrein-Holen
0530-1982-0017Stålsetre/Kvernbrusetre