Jordskiftesaker på gnr: 200

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0015Bulivegen
0530-1930-0002Einangen
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel