Jordskiftesaker på gnr: 200/6

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0015Bulivegen
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel