Jordskiftesaker på gnr: 200/19

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel