Jordskiftesaker på gnr: 209/103

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel