Jordskiftesaker på gnr: 209/107

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel