Jordskiftesaker på gnr: 214

SaksnrSaksnavn
0530-1942-0001Aasaaren-Rusten
0530-1941-0021Grubeteigen
0530-1939-0017Kleivsletten-Torgård
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel
0530-1983-0022Veggum
0530-1999-0006ÅSÅRMOEN