Jordskiftesaker på gnr: 214/4

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel