Jordskiftesaker på gnr: 214/6

SaksnrSaksnavn
0530-1941-0021Grubeteigen
0530-1939-0017Kleivsletten-Torgård
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel