Jordskiftesaker på gnr: 215/6

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel