Jordskiftesaker på gnr: 216

SaksnrSaksnavn
0530-1942-0020Aasaaren
0530-1988-0003Aasaaren
0530-1988-0004Aasaaren
0530-1942-0001Aasaaren-Rusten
0530-1959-0008Dale øvre
0530-1941-0021Grubeteigen
0530-1939-0017Kleivsletten-Torgård
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel
0530-1954-0007Tolstad, Aasaaren
0530-1999-0006ÅSÅRMOEN
0530-1976-0011Åsåren sameige