Jordskiftesaker på gnr: 220/33

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel