Jordskiftesaker på gnr: 222

SaksnrSaksnavn
0530-1946-0021Kleivrudåsen
0530-1962-0014Kleivrudåsen
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel
0530-2014-0017Nordigard