Jordskiftesaker på gnr: 222/67

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel