Jordskiftesaker på gnr: 223

SaksnrSaksnavn
0530-1946-0021Kleivrudåsen
0530-1962-0014Kleivrudåsen
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel