Jordskiftesaker på gnr: 223/1

SaksnrSaksnavn
0530-1962-0014Kleivrudåsen
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel