Jordskiftesaker på gnr: 223/19

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel