Jordskiftesaker på gnr: 224/44

SaksnrSaksnavn
0530-2012-0002Lågen fiskeelv i Sel